• உங்கள் பார்வைக்கு !..

    Recent Posts:

    Saturday, July 30, 2011

    Wednesday, July 27, 2011

    தெய்வ திருமகள் -எனது பார்வையில் ..

    July 27, 2011
      கதை 5 வயது மனநிலை உடைய மனநிலை பிறழ்ந்த விக்ரம் தான் 5 வயது மகளை தனது மாமனாரால் பிரிய நேரிடுகிறது ..பிரிந்த அப்பா மகள் ஓன்று சேர்ந்தார்கள...

    Monday, July 18, 2011

    BOLT INDIC BROWSER

    July 18, 2011
    தமிழ் வலை தளங்களை /எழுத்துகளை நோக்கியா மொபைலில் காண OPERA MINI BROWSER பற்றி முன்பு ஒரு பதிவு போட்டிருந்தேன் . அதில் உள்ள குறை பதிவர்கள் பத...

    Fashion

    Beauty

    Culture